Hopp til innhold

Drukning er ikke som på film

Vet du hva du skal se etter? Lær deg å gjenkjenne en drukningsulykke.

Vet du hva du skal gjøre om ulykken rammer i sommer?

En befolkningsundersøkelse gjort av Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund i 2021 har sett på nordmenns svømmeferdigheter og risikoforståelse rundt sjø og vann.

22% av den voksne befolkningen er utrygge på hva de skal gjøre for å redde en person fra å drukne. Personer over 60 år har lavest kjennskap til hva som kjennetegner en person som er i ferd med å drukne. Befolkningsundersøkelsen avdekket at 50% tror en person som drukner veiver med armene, og 39% tror at personen vil skrike og rope. Men drukning i virkeligheten er ikke som på film.

Slik kan en drukning se ut:

Klarer du å gjenkjenne en drukningsulykke?

Vi har utviklet et gratis digitalt livredningskurs, for å gjøre store og små tryggere på livredning. Gjennom spill og videoer lærer du:

  • Å vurdere risiko rundt sjø og vann
  • Å gjenkjenne en drukningsulykke
  • Hva du gjør hvis du selv havner i vannet ved et uhell
  • Hvordan du kan redde andre på en trygg måte
  • Førstehjelp ved drukningsulykker
Klarer du å gjenkjenne en person som drukner? Bildet er en skjermdump fra det digitale livredningskurset. Drukningsforebygging. Drukning er ikke som på film
Anne Gorman reddet sønnen Aksel fra å drukne. Drukningsforebygging. Drukning er ikke som på film.

Den røde badebuksen

I det storebror bøyer seg ned i vannet drar Anne kjensel på noe rødt som får mammahjertet til å dundre i brystet. Det er badebuksa til Aksel. Den lille gutten som enda ikke kan svømme, flyter livløst med luftveiene godt under vannskorpa. Med førstehjelpkunnskapen til mamma Anne, reddet hun Aksel fra å drukne.

I undersøkelsen blir det avdekket at gjennomsittsalderen for når man lærer og svømme er 7,4 år. 43% lærte å svømme av mennesker i nære relasjoner, der kvinner hadde en høyre andel enn menn. Aldersgruppene 18-24 år og 60+ år svarte at de ikke lærte å svømme på skolen.

Halvparten av informantene i undersøkelsen har deltatt på svømme- og livredningskurs. Det avdekker et signifikant lavest kursdeltagelse hos de eldre. 18% fra den eldre målgruppen sier de ikke har deltatt på hverken svømmekurs, livredningskurs eller førstehjelpskurs. En tydelig forskjell fra den yngste målgruppen, der 6% sier de ikke har deltatt på noen kurs. Grafen viser en tydelig forskjell mellom kvinner og menn. En høyre andel menn har vært igjennom svømme – og livredningskurs enn kvinner.

Ingen skal drukne

Å redde liv er kjernen i alt vi i Redningsselskapet gjør. I 2022 reddet vi 22 mennesker fra drukningsdøden, og ga assistanse til over 5000 fartøy. Vi gir årlig over 30 000 barn opplæring i sjøvett, og er i beredskap hele året langs kysten. Men vi er ikke i mål med visjonen vår – ingen skal drukne. Sommeren 2022 døde 40 mennesker av drukning. Vi mener at vi trenger en nasjonal nullvisjon og handlingsplan for drukningsforebygging.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.

Grete Herlofson, Generalsekretær i Redningsselskapet
Generalsekretær, Grete Herlofsen

Lær deg livsviktig kunnskap denne sommeren

Du er ikke en fisk!

I befolkningsundersøkelsen RS og Norges Svømmeforbund gjennomførte i 2021, kom det frem at ferdighetene i vann/sjø synker vesentlig etter å ha passert 60 år. Flere av disse svarte at deres foreldre ikke kunne svømme, og en høyere andel sier at de ikke kan svømme uten flyteelementer.

Redningsselskapet samarbeider med andre aktører innen drukningsforebygging gjennom paraplyorganisasjonen Flyte.

Redningsselskapet samarbeider med andre aktører innen drukningsforebygging gjennom paraplyorganisasjonen Flyte. Du er ikke en fisk. Vis vannvett.
LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

Løft blikket i sommer

Sammen med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet oppfordrer vi båtfolket til å løfte blikket når de ferdes på sjøen. Vi ønsker at alle blir flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Det må mer enn dette fokuset til for å redusere ulykkestallene, men ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

Historier fra virkeligheten


Drukningsstatistikk

Drukningsstatistikk

Støtt vårt arbeid

Støtt vårt arbeid

Nullvisjon mot drukning