Hopp til innhold

7 tips til en perfekt sommersesong på sjøen

Endelig er båtsesongen i gang! Da kan det være greit å tenke på sikkerhet.

Vi har samlet noen tips til hva som hører hjemme i en båt når man skal på lengre eller kortere båtturer med familien. Våre anbefalinger vil ikke passe alle, det kommer an på båttype, båtstørrelse – og ikke minst på dem som bruker båten. Noe av det vi nevner skal være om bord, andre ting bør være i båten og noe er bare kjekt å ha.

Redningsvest

Riktig redningsvest er et av de viktigste tiltakene for god sikkerhet. Den tradisjonelle redningsvesten har faste flyteelementer, skrittstropper og en krage. Kragen bidrar til å snu brukeren fra mage til rygg dersom vedkommende havner i vannet. Slik øker redningsvesten sjansen for overlevelse, ved at ansikt og luftveier vendes opp, i stedet for å bli liggende vendt ned i vannet. Ikke-svømmedyktige voksne bør bruke redningsvest og ikke flytevest.

De siste årene har den oppblåsbare redningsvesten blitt en klar favoritt. Oppblåsbare redningsvester er lette, komfortable og gir stor bevegelsesfrihet.

Redningsvest til barn

Barn som ikke kan svømme bør bruke redningsvest og ikke flytevest. Svømmedyktige barn kan fra 25 kg bruke flytevest (50 N) og fra 18 kg kan de også bruke oppblåsbare vester for barn i vektkategorien over 18 kg. Vi anbefaler imidlertid å vente lengst mulig med å gi barn noe annet enn tradisjonell redningsvest med krage. De bør  som et minimum være svømmedyktige før de får automatisk oppblåsbar vest eller seilervest uten krage.

Nødutstyr/Varsling

Det er alltid lurt å ha en plan om noen plutselig skulle falle over bord. Spesielt kritisk er det dersom man er alene i båten. Og selv om det er flere i båten kan det være vanskelig å finne vedkommende eller få personen opp i båten. Riktig redningsvest er et minimum, men det er også flere ting som kan være nyttig å ha i en slik situasjon.

Du kan komme opp i situasjoner der du kan bli nødt til å bruke lydsignaler for å fortelle andre hvor du er, eller hvordan du skal manøvrere. Kommer du ut i tåke, bør du kunne gi deg til kjenne med lyd. Mangler du fastmontert horn, kan du klare deg med en «manuell» tåkelur. Nødbluss er greit å ha dersom du er i nød.

Brannsikring

De fleste branner i fritidsbåter oppstår i forbindelse med driftstoffsystemet og motoren. Teknisk svikt, ofte på grunn av manglende ettersyn og vedlikehold er en vanlig årsak. Oljelekkasjer i motorrom kan ved høy temperatur antennes osv. For å forebygge brann er det derfor svært viktig å sørge for jevn kontroll og vedlikehold av motor og drivstoffanlegg. Gå nøye igjennom båtens brennstoff- og elektriske anlegg hver vår. Skift ut slitte og dårlige deler. En plastbåt brenner utrolig fort, samtidig som den avgir giftig røyk. Det beste er selvsagt å få stoppet brannen på et tidligst mulig tidspunkt. Et brannteppe kombinert med et bra brannslukningsapparat bør alle ha om bord i båten.

Praktisk utstyr

Om motoren stopper i dårlig vær med mye bølger gjelder det å få varslet tidligst mulig. Deretter bør du sørge for at båten ikke driver rett mot land. Et drivanker vil gjøre at båten flytter seg mye saktere. Du kan også forsøke å få feste med dregg eller anker. Går du på grunn kan koniske treplugger være kjekt å ha lett tilgjengelig. Får du stoppet eller forsinket lekkasjen vil du ha langt bedre odds. Et øsekar er kjekt å ha i både store og mindre båter.

Synlighet

Synlighet til sjøs er viktig for å bli sett. Spesielt viktig er dette for de «myke» trafikantene, som padlere og andre mindre farkoster. Synlighet handler om tre ting; knallfarger, refleks og belysning.

Fra skumring til dagslyset inntreffer plikter du å ha fartøyet synlig gjennom bruk av lanterner. I en robåt eller kajakk er en god hodelykt et minimum. Vi anbefaler alle som padler kajakk eller er ute i små båter å ha tilstrekkelig med SOLAS godkjente refleksmerker og nødsignalpakke

Kjekt å ha

Det er flere ting som er praktiske å ha om bord i båten. Noen brukes ikke ofte, men er veldig kjekt å ha når behovet er der, men andre ting er nesten i bruk daglig. Hodelykt, kikkert, vanntett sekk og Havneguiden er kjekt å ha i båten når du er på tur. Om du har behov for å se hva som skjuler seg i kjølsvinet eller baksiden av instrumentpanelet, kan en InspectorCam være til god hjelp. Utviklet for å gi bedre innsyn i trange og utilgjengelige plasser.