Hopp til innhold

Unngå brann om bord

Har du sett èn båtbrann, begynner du garantert å tenke brannsikkerhet om bord. Har du skiftet batterier i brannvarsleren?

De siste årene har Redningsselskapet opplevd en økning i antall oppdrag knyttet til brann i båt. Det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til denne økningen, men en ting er sikkert. Har du sett én båtbrann, så begynner du garantert å tenke brannsikkerhet om bord.  

Hvordan kan du forebygge båtbrann?

Hvert år brenner det i rundt 250 til 300 fritidsbåter langs Norges kyst. Årsakene kan – som sagt – være så mangt, men her har du de tre vanligste årsakene.  

Motorrommet 


De fleste branner i fritidsbåter oppstår i forbindelse med drivstoffsystemet og motoren. Teknisk svikt, ofte på grunn av manglende ettersyn og vedlikehold er en vanlig årsak. Oljelekkasjer i motorrom kan ved høy temperatur antennes osv. For å forebygge brann er det derfor svært viktig å sørge for jevnlig kontroll og vedlikehold av motor og drivstoffanlegg. Bensingass er svært eksplosiv, og kan antennes av den minste gnist. Det er viktig å sørge for ventilasjon i motorrom, og at motorrommet luftes for eventuell gass før motoren startes. 

Strøm og vann 

Strøm og vann er som kjent ingen ideell kombinasjon, og det krever at du følger med og går over det elektriske systemet i båten jevnlig og minst én gang i året. Se spesielt etter skader og brudd på ledninger. I tillegg bør man være lurt å tenke over om båtens el-anlegg er dimensjonert for alle de elektriske produktene som vi i dag har med oss om bord. 

Drivstoff, gass og brannfarlige væsker 

I en moderne fritidsbåt finnes det både drivstoff, gassflasker og andre brannfarlige væsker. Dette utgjør en stor brannfare hvis det ikke brukes og lagres på en forsvarlig og trygg måte.  

Rop om hjelp og hopp

Hvis det verste skulle skje, og varmen tar ordentlig tak om bord, er det beste rådet: Rop om hjelp på VHF eller på mobilen, og gå i lettbåten. Det siste rådet betinger selvsagt at du har en lettbåt – noe som etter manges mening er nødvendig sikkerhetsutstyr.

De tre viktigste faktorene for å unngå brann i det elektriske anlegget: 

  1. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater og andre fastmonterte elektriske artikler må installeres og repareres av fagfolk. 
  1. Sjekk at elektriske apparater er i god stand, og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs. 
  1. Sjekk det elektriske anlegget jevnlig, både på 230 volt og på 12 volt. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. 

Fire ting du bør huske på: 

  1. Ikke søl med bensin eller olje. Stopp motoren umiddelbart hvis du merker lekkasje. Stopp motoren og slukk sigaretter og åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje.  
  1. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm eventuelle askebegre. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.  
  1. Luft ut motorrommet. Bruk nesen for å finne lekkasjer før hver tur og etter fylling av drivstoff. Kjør utsugingsvifte under bunkring og noen minutter etter. 
  1. Har du båt med overnattingsmuligheter der du bruker gass til kokeapparat/grill, så bør du installere en gassalarm. 

Brannslukningsutstyr

Sikkerhetsutstyr mot båtbrann

Brannvarsler, brannslukningsapparat og rømningsvei er tre viktige foranstaltninger du bør tenke på. Sovelugarene skal ha alle tre.

Sjekk også ut hvilke andre alarmer du bør ha i båten.

Et pulverapparat for hånden, en brannvarsler med ferskt batteri  og rømningsvei er påkrevd i en sovelugar hvis du skal sove trygt. En liten brannvarsler kan, som på bildet, festes med selvklebende borrelås. I tillegg anbefales det å ha en varsler i hver av båtens lugarer.

Se vårt utvalg av brannsikringsprodukter i nettbutikken

Brannmannens anbefalinger 

Gøran Sagheim, instruktør ved RS Akademiet og profesjonell brannmann, svarer på tre av de vanligste spørsmålene vi får rundt brann i båt.

Gøran Sagheim

Brannteppe til båten

Brannteppet egner seg spesielt godt til å legge over brennende gryter, gjenstander eller personer som har brann i klærne. Det er også godt egnet til å pakke seg inn i under evakuering.

Brannteppet kommer i to størrelser; 120 x 120 cm og 120×180 cm. Det er laget av glassfibervev, som gjør det motstandsdyktig mot varme. Teppet leveres i rød stoffpose/veggholder og med norsk bruksanvisning.

Se utvalget i nettbutikken