Hopp til innhold

Dieseldyr – slik kan du unngå dem

Tenk deg tanken, at du har fått dieseldyr på tanken. Da har du et problem. For å bli kvitt utyske må dieseltanken og hele dieselsystemet rengjøres. Det er et ganske omfattende arbeid, men det lar seg gjøre. Det er langt lettere å unngå dem enn å bli kvitt dem.

Dieseldyrene er ikke dine venner. Om de ikke stoppes, klarer de garantert å stoppe motoren din.
Det viktigste grepet mot dieseldyr er å unngå at det kommer fukt eller vann på tanken – enten når man fyller, eller på grunn av kondens. Sistnevnte oppstår gjerne dersom tanken ikke er fylt opp på årstider med store temperaturforskjeller. For det er slik at dieseldyr må ha vann for å leve. Det gjør også at man har et dobbelt problem. Det ene er altså disse dieseldyrene, som legger seg som en seig masse i bunnen av tanken og deretter kommer inn i dieselsystemet og tetter til filtre. Det andre problemet er at vannet i tanken kan angripe bunnen i drivstoff-tanken. Dette gjelder ikke minst på tanker i aluminium.

Når du minst trenger dem….

Selv om du ikke har fått dieseldyr, kan det også være at det gjennom årene har samlet seg forurensinger på tanken. Dessverre er det slik at du gjerne oppdager at tanken er forurenset når du minst ønsker det, nemlig når du er ute i ruskevær. I sjøgang virvles urenhetene i dieselen opp og kommer inn i drivstoffsystemet. I verste fall med motorstopp som konsekvens. Mange vet ikke at de har en forurenset tank før motoren stopper.

Ofte er det slik at det er avtapping i en tappepung i bunnen av tanken. Det er vanlig å sjekke dieselen ved å åpne kranen litt for å se om det kommer ut rusk og rask, og for å sjekke om det er vann på tanken. Dersom du bare åpner kranen litt, så blir gjerne dieselen silt gjennom forurensingen, slik at den ser fin ut. Du bør av og til åpne kranen helt for da å se hva som da kommer ut.

Fylling av diesel. Pistol til dieselpumpe.

Vær påpasselig på at det ikke kommer vann i tanken når du fyller diesel. Det kan blant annet gjøres ved at du dekker over påfyllingsåpningen om du fyller diesel i regnvær. Det gjelder også om du tanker fra jerrykanne

Dette er et tanklokk for påfylling av diesel

Kontrollerer at pakningen i drivstofflokket er i orden, og sørg for å stramme det skikkelig når det settes på plass etter fylling. Tørk bort vann som måtte ligge på dollbord rundt drivstoffåpningen når du tanker.

Tilstreb å holde tanken så full som mulig, spesielt på årstider med store temperaturforskjeller.

Ved vinteropplag eller om båten blir liggende lenge uten at den er i bruk, skal tanken være fylt helt opp (gjelder dieseltanker, bensintanker skal ved vinteropplag være helt tom). Dieseldyr trives ekstra godt i aluminiumstanker. Dersom tanken er angrepet, krever det at både tank og drivstoffsystem rengjøres. Det er et omfattende arbeid. Husk at du også kan risikere at det er fukt/kondens i jerrykanne. La den være helt full.

Fyll diesel på seriøse bensinstasjoner eller marinaer. Unngå mindre «kaiutsalg» med begrenset omsetning av diesel. Kjøp fra større, anerkjente og seriøse utsalg. Da er det bedre muligheter for «god» diesel.

Unngå bruk av diesel iblandet biodiesel, som gir bedre vilkår for dieseldyr. Biodiesel skal heller ikke være bra for motoren. Avgiftsfri diesel kjøpt i norsk marina skal være uten biodiesel.

Dersom tanken har drenering, avtapping i bunnen, bør den jevnlig åpnes for å tappe ut eventuelt vann i tanken. Åpne helt opp for å forsikre deg om at forurensing kommer ut.

Vannutskiller

Man bør ha en vannutskiller på drivstofftilløpet, og denne bør sjekkes (dreneres) regelmessig for vann og dieseldyr. Det er på noen modeller mulig å koble til alarm som gir varsel om det er vann i utskilleren/grovfilteret. Om det ikke allerede finnes, kan du montere en vannutskiller.

Det kan brukes tilsetningsmidler som «dreper» dieseldyr og hindrer dem i å formere seg. Mest anerkjente produkt er Bio protect 2 fra Maritim Consultans AS. Vær oppmerksom på at det finnes mye «lurium» på markedet. Bruk kun anerkjente og anbefalte produkter. Noen motorprodusenter og produsenter av dieselvarmere anbefaler ikke bruk av tilsetningsmidler.

MANNLOKK: Dersom man ønsker å komme til tankene for rengjøring og inspeksjon, er det mulig å sette inn et mannlokk. Dette må gjøres på en fagmessig måte. Det finnes ferdiglagde mannlokk for enklere montering.

Lignende artikler du kanskje vil like…