Hopp til innhold

Dette går pengene til

Vi er en frivillig humanitær organisasjon, som hver dag jobber for å gjøre kysten trygg for alle som ferdes på sjøen.

Din støtte går til å redde liv gjennom

Stadig flere trenger hjelp
Mengden oppdrag øker hvert eneste år. Hvert år rykker vi ut ca. 1 gang i timen, 24 timer i døgnet. For å kunne hjelpe flere jobber vi nå for å øke antallet redningsmenn, skøyter og baser.

Lærer barn og ungdom trygghet
I tillegg til å redde liv og hjelpe de som får problemer på sjøen, jobber vi for å forebygge ulykker. Vi er spesielt opptatt av å lære barn og ungdom å ferdes trygt i og på vann. Hver år lærer mellom 30 000 og 40 000 barn sjøvett gjennom sommerskoler, forebyggende seilas og Elias-kjøring.

Statsstøtte på kun 15%
Driften vår finansieres i hovedsak av frivillige gaver. Statsstøtten har de siste årene ligget på kun 15%.

78% går til saken
Redningsselskapet har høyt fokus på at mest mulig skal gå til saken. Det vil si å opprettholde beredskapen og sikkerheten for alle som ferdes på sjøen.

Innsamlingskontrollen
Redningsselskapet er medlem av Innsamlingskontrollen. De gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Det forhold at organisasjonene er registrert i Innsamlingsregisteret, er i seg selv et kvalitetsstempel.

Doner

Kontonummer: 5005.26.50000

Velg type …


For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle fødselsnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger fødselsnummeret ditt.

Redningsselskapet følger regelverk i forhold til behandling av personopplysninger for givere.

Jeg vil betale med …

(Registrering av navn på dette bidraget gjøres i etterkant.)