Hopp til innhold

Om kurset

RS Trygg i vann kombinerer teori og praksis. Først gjennomfører elevene et e-læringskurs med spill, videoer og quiz i klasserommet. Deretter lærer de trygg ferdsel, selvberging, livredning og førstehjelp ved og i sjø eller vann.

«RS Trygg i vann» er et kurs tilpasset kompetansemålene for svømming og livredning, som beskrives i læreplanen for kroppsøving.

Kurset gjennomføres i perioden september til april, og består av to deler: En teoretisk del som blir gjort gjennom et e-kurs på skolen og en praktisk del som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø eller vann. Elevene må gjennomføre og bestå e-læringen for å delta på den praktiske delen av kurset. Skolene får tilgang til e-kurset når de melder seg på kurset. 

E-kurs inne

E-kurset gir elevene en teoretisk innføring i tema som trygg ferdsel ved vann, selvberging, livredning, nedkjøling og hypotermi, hjerte- og lungeredning, sideleie og alarmering.  

Praktisk del ute

Den praktiske delen starter med at elevene får utlevert vest, våtdrakt, hansker og sko. Så samles hele klassen og får informasjon om dagens aktiviteter og viktige sikkerhetsrutiner. Elevene deles så i to grupper hvor de får opplæring i hjerte- og lungeredning på Anna-dukke og sideleie. Elevene øver parvis i å legge hverandre i sideleie. Alle elevene skifter så til våtdrakter. 

Gruppene gjennomfører først en runde utendørs med opplæring i hvordan man ferdes trygt ved sjø/van,. De tolker også vind-, bølge- og værforhold. Deretter øver de på bruk av livliner og livbøyer. Elevene blir så sendt puljevis i sjøen/vannet, hvor de øver på å håndtere kuldesjokk, sparer krefter ved å flyte i vannet, tar imot livliner/-bøyer og redder seg om bord i båt. Elevene øver også på å redde hverandre i vannet ved bruk av livbøye.  

Sikkerhet

Det stilles ingen krav til svømmedyktighet for å gjennomføre kurset. Alle elever er sikret både med våtdrakt og redningsvest når de er i vannet. Formålet med kurset er gi elevene en bedre forståelse for selvberging og livredning med trening i realistiske omgivelser. De skal få føle på mestring og få et bedre grunnlag for å gjennomføre aktiviteter i maritimt miljø på en sikker måte.  

Vi i Redningsselskapet har alltid sikkerhet som førsteprioritering når vi gjennomfører kurs. Alle instruktører og frivillig mannskap ivaretar dette med sin kompetanse, opplæring og kjennskap til beredskapsplaner.