Hopp til innhold

RS og Blå Kors gir sjøferie til vanskeligstilte familier

For et barn i en vanskelig livssituasjon kan sommerferie, og fraværet av skolehverdag og struktur, være ekstra belastende. Redningsselskapet og Blå Kors går nå sammen om å gi familier i sårbare livssituasjoner en sommerferie med fokus på familieaktiviteter, sjøvett og sjøglede.

Fredag 7. juni signerte Redningsselskapet og Blå Kors en samarbeidsavtale for prosjektet Trygg havn på RS Noatun – et familieferieprosjekt. I to uker i juli skal de to organisasjonene sammen arrangere familieferie for 18 familier i en utfordrende livssituasjon. Familieferien avholdes på Redningsselskapets kompetansesenter RS Noatun i Horten. På programmet står sjøvett, sjøglede og muligheten for familiene til å skape trygge ferieminner sammen.

Din støtte gir gode sommerferieminner «Aldri før har vi blitt kontaktet av så mange familier som trenger et ferietilbud. Sammenliknet med i fjor opplever vi over en dobling av antall søknader til ferietilbudene denne sommeren. Samarbeidet med Redningsselskapet er en flott mulighet å kunne hjelpe noen av disse familiene.»

Jan Elverum, Generalsekretær i Blå Kors

Gi en familie en fin sommerferie

Drukningsmåneden juli

2018 viste en økning i antall drukningsulykker. 68 % av alle baderelaterte drukningsdødsfall inntraff  i fellesferiemåneden juli, og nesten halvparten av alle drukninger skjedde ved land eller brygge. I tillegg til eldre (71+ år) er det barn i aldersgruppen 8 til 14 år og unge voksne i alderen 15-25 år som utgjør høyrisikogruppene.

Stadig flere familier trenger hjelp

For tjenesten Blå Kors Ferier er også sommeren høysesong. Etterspørselen etter ferietilbudene har økt dramatisk, og vitner om et stort behov. For mange vil fraværet av struktur i ferieperioden forsterke utfordringer knyttet til rus, lavinntekt og helse. Tall fra Folkehelseinstituttet (2011) viser at for over 90.000 barn har minst en av foreldrene et alkoholmisbruk og Levekårsundersøkelsen 2018 viser bl.a. at 20% av enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.

Om Blå Kors

Blå Kors har mange tilbud til sårbare grupper.  En av tjenestene er Blå Kors Ferier som er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har utfordringer relatert til rus, helse eller vedvarende lavinntekt. Blå Kors’ visjon er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.» Blå Kors fremmer rusfrihet i samfunnet og er en felleskristen, diakonal organisasjon. Les mer om Blå Kors Ferier på http://blakorsferier.no/

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Dens primære formål er å redde liv, å berge verdier og å forebygge ulykker og dødsfall på og ved sjøen ved å gjøre sjøvett til allemannseie. Redningsselskapets visjon er at Ingen skal drukne. Les mer om Redningsselskapet på https://www.redningsselskapet.no/

Jeg vil gi et barn en god sommerferie!

Kontonummer: 5005.26.50000

Velg type …


For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle fødselsnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger fødselsnummeret ditt.

Redningsselskapet følger regelverk i forhold til behandling av personopplysninger for givere.

Jeg vil betale med …

(Registrering av navn på dette bidraget gjøres i etterkant.)

Vil ha ha mer informasjon?